Vítejte na stránkách závodů B žebříčku Morava v orientačním běhu


ÚVODNÍ STRÁNKA

Vítejte na stránkách 6. a 7. závodu žebříčku B-Morava, které byly vytvořeny pro účely výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v orientačním běhu. Zaroveň tato akce bude již 13. ročníkem závodu v orientačním běhu SKOL CUP.

Závody budou pořádány v převážně novém terénu Hynčické pahorkatiny (nadmořská výška 550 - 800 m.n.m). Bude přimapováno přes 5 km2 nového prostoru (pro účely OB zatím nevyužit), který přiléhá na prostor Dlouhé Vody, který byl použit pro žebříček B Morava v roce 2006.

"Nevíme, zda běh přidává roky životu. Víme však, že přidává život rokům." (Herman Hellerstein)

Jedná se o orientačně zajímavý, převážně kopcovitý terén, který je tvořen jehličnatými lesními porosty s množstvím terénních detailů v důsledku dřívější lidské činnosti, bez sezonní vegetace a s dobrou průběžností. Hřeben kopců Kotle a Komorského vrchu je nepravidelně poset kamennými kupami o velikosti někdy až několik metrů. Komorský vrch je navíc pravidelně protkán hustou sítí kamenných hrází místy až 2 metry vysokými. Sousední hřeben Jindřichovy vyhlídky, který již jedna "Béčka" hostil, je charakteristický velkým počtem kamenných kupek, hrázek a průseků. Vrchol Milířů je porostově různorodý. Údolí mezi těmito hřebeny je tvořeno prudkými svahy s pásy různě průběžných porostů. Prameniště Komorského a Solného potoka vytvářejí podmáčené svahy s bažinkami, rýhami a vodotečemi. V severní oblasti prostoru se vyskytují skalky typické pro Jesenicko.

Odkazy

Další odkazy